• head_banner

สวิตช์ซีรีส์ Huawei S5720-LI

  • สวิตช์ซีรีส์ S5720-LI

    สวิตช์ซีรีส์ S5720-LI

    ซีรีส์ S5720-LI เป็นสวิตช์กิกะบิตอีเทอร์เน็ตที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีพอร์ตการเข้าถึง GE ที่ยืดหยุ่นและพอร์ตอัปลิงค์ 10 พอร์ต GE

    สร้างขึ้นบนฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง โหมดจัดเก็บและส่งต่อ และ Huawei Versatile Routing Platform (VRP) ซีรีส์ S5720-LI รองรับ Stack อัจฉริยะ (iStack) เครือข่ายอีเทอร์เน็ตที่ยืดหยุ่น และการควบคุมความปลอดภัยที่หลากหลายพวกเขาให้บริการลูกค้าด้วยกิกะบิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดการง่าย ขยายได้ง่าย และคุ้มค่าแก่โซลูชันเดสก์ท็อป