• head_banner

สวิตช์ซีรีส์ Huawei S2700

  • S2700 Series Switches

    สวิตช์ซีรีส์ S2700

    สวิตช์ซีรีส์ S2700 ที่ปรับขนาดได้สูงและประหยัดพลังงาน ให้ความเร็ว Fast Ethernet 100 Mbit/s สำหรับเครือข่ายแคมปัสขององค์กร การผสมผสานเทคโนโลยีการสลับขั้นสูง ซอฟต์แวร์ Versatile Routing Platform (VRP) ของ Huawei และคุณสมบัติความปลอดภัยในตัวที่ครอบคลุม ซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มุ่งเน้นอนาคต