• head_banner

HUANET ONU HG911

  • 1GE xPON ONT ONU with Router/Bridage with Anatel Certification

    1GE xPON ONT ONU พร้อมเราเตอร์/บริดจ์พร้อมใบรับรอง Anatel

     อนาเทล No.:04266-19-12230

    HZW-HG911(HGU) เป็นอุปกรณ์ปลายทาง xPON ONT ขนาดเล็ก ซึ่งใช้กับการเข้าถึงบรอดแบนด์ล้วนๆ ใช้การออกแบบโครงสร้างขนาดเล็กกะทัดรัดที่มีการบูรณาการสูง และสามารถให้อินเทอร์เฟซ 1 GE (RJ45) รองรับเทคโนโลยีสวิตช์อีเทอร์เน็ตเลเยอร์ 2 และง่ายต่อการบำรุงรักษาและจัดการ สามารถใช้กับแอปพลิเคชันการเข้าถึง FTTH/FTTP สำหรับผู้ใช้ประจำและธุรกิจ และเป็นไปตามกฎระเบียบทางเทคนิคอย่าง ITU-T G.984.x และข้อกำหนดทางเทคนิคของ xPON
    อุปกรณ์.